سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره آهن) خوراک اصلی کارخانجات تولید فولاد می باشد. کنسانتره تولیدی از سنگ آهن خوراک اصلی واحد گندله سازی بوده و گندله تولیدی به عنوان خوراک در واحد های تولید فولاد به روش احیاء مستقیم برای تولید آهن اسفنجی به کار می رود.concentrate