در تاريخ 1398/04/03 آقاي دكتر سرقيني (معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت)، آقاي مهندس غريب پور (رئيس هيئت مديره ايميدرو) و آقاي مهندس هاشمزائي (نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي) به اتفاق هيئت همراه از كارخانه پايا فولاد كوير يزد بازديد بعمل آوردند.