بازديد از كارخانه شركت پايا فولاد كوير يزد

بازديد از كارخانه شركت پايا فولاد كوير يزد

در تاريخ 1398/04/03 آقاي دكتر سرقيني (معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت)، آقاي مهندس غريب پور (رئيس هيئت مديره ايميدرو) و آقاي مهندس هاشمزائي (نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي) به اتفاق هيئت همراه از كارخانه پايا فولاد كوير يزد بازديد بعمل آوردند.

بیشتر...
نصب شل بال ميل

نصب شل بال ميل

در تاريخ 1398/03/28 شل بال ميل از محل نگهداري موقت برداشته و در محل نصب جانمائي شد.

بیشتر...